© Powered by SiteSpirit

 
John Oostveen de buitenplaats-16 - kopie.jpg

logo.png

Familieopvolging

"Ik had je eerder tegen moeten komen, ik ben nu weliswaar eigenaar, maar er is nog steeds ruzie in de familie", zei een jonge ondernemer laatst tegen mij. Dat typeert de familieopvolging. Er zijn allerlei verwachtingen, er wordt onvoldoende gecommuniceerd en er worden weinig zakelijke overeenkomsten gemaakt. Wij hebben veel ervaring met opvolging binnen familie en we doen deze opdrachten graag. Meer nog dan bij andere overnames speelt de emotionele kant een grote rol. En dat is logisch, want het bedrijf zit soms al generaties in de familie.


Familieopvolging is het vinden van de juist balans tussen heel veel belangen:

20180127_150543.jpg
  • Is de overnameprijs niet te hoog: Kan de overnemer het wel opbrengen? Hoe voorkom je dat er teveel belasting betaald moet worden?
  • Is de overnameprijs niet te laag: Kan de overdrager wel goed rondkomen met de opbrengst? Worden andere kinderen niet benadeeld? Gaat de fiscus wel akkoord?
  • Kan er gebruik gemaakt worden van de Bedrijfs Opvolgings Regeling (BOR)?
  • Hoe moet het gefinancierd worden: Kan dat door de overdrager tegen een gunstige rente en welke risico's zijn daaraan verbonden?
  • Welke invloed houdt de overdrager? Of doe je de overdracht in stappen?
  • Hoe structureer je de overdracht in juridische zin?

Oostveen Bedrijfsovernames zoekt samen met u en de andere betrokkenen naar de beste oplossing in uw situatie. We gaan zorgvuldig om met de emotionele en relationele kant en zorgen voor een goede en open communicatie naar alle betrokkenen. Natuurlijk worden de afspraken zakelijk vastgelegd.


Wilt u eens een gesprek voeren over uw situatie? klik hier


Of wilt u eerst iets lezen over de ervaring van anderen? klik hierCrisis goed moment voor familieoverdracht.

Door de economische omstandigheden is de waarde van veel bedrijven op dit moment lager dan voor de crisis. Dat maakt dit moment gunstig voor een bedrijfsopvolging in de familie. Bij de overdracht naar uw kinderen gaat het immers meestal niet om de hoogste prijs, maar om een voor alle betrokkenen gunstige transactie. Voor de opvolgende zoon of dochter is dat meestal een niet te hoge overnameprijs. Voor vader/moeder speelt  vooral, hoe het fiscaal gunstig kan gebeuren, waarbij ook de oudedagsvoorziening en de belangen van eventuele andere kinderen goed kunnen worden ingevuld.
Overigens ook bij familieoverdracht geldt, elke situatie is maatwerk. Hoe kan de overdracht worden geoptimaliseerd? Is alleen een lagere prijs voldoende? Of kunnen er fiscale faciliteiten worden benut? Zo zijn er met de BOR zowel voor BV's als voor IB-ondernemers mogelijkheden om het bedrijf fiscaal gunstig over te dragen.
Kortom de timing voor bedrijfsoverdracht in de familie is nu gunstig, maar laat u goed adviseren over alle aspecten in uw situatie.
Oostveen Bedrijfsovernames / Soest / 035-8871711 / info@oostveenovernames.nl / Disclaimer / Privacy / Algemene voorwaarden