© Powered by SiteSpirit

 
header_04.jpg

logo.png

Bedrijfsfinanciering

Bij bedrijfsovername speelt financiering een belangrijke rol. Als u een bedrijf wilt kopen zal goed bekeken moeten worden welke financieringscapaciteit er is. Ook hier zijn weer veel factoren van belang. Over welke eigen middelen kunt u zelf of uw bedrijf beschikken? Welke bancaire financiering is haalbaar? Natuurlijk zal dat per geval verschillen. De bank zal vooral beoordelen of er voldoende cash flow te verwachten is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.


Alternatieven

Als er onvoldoende financieringsruimte is kunnen andere oplossingen worden gezocht. Misschien is de verkoper bereid een deel van de koopsom als (achtergestelde) lening te verstrekken. Of misschien komt u in aanmerking voor het Borgstellingskrediet  (BSK), waarbij de Nederlandse overheid gedeeltelijk garant staat.


Soms is er geen ander alternatief dan op zoek te gaan naar extra investeringskapitaal. Dat is aanvullend risicodragend vermogen verstrekt door participatiemaatschappijen of informal investors. In ruil daarvoor verwerven die een belang in uw bedrijf.


Oostveen Bedrijfsovernames heeft ruime ervaring op het gebied van overname- en bedrijfsfinanciering. Wij onderhouden goede contacten met veel financiers en vermogensverschaffers en kunnen u begeleiden bij het vinden van een passende financiering. Samen met u stellen wij de financieringsaanvraag op, leggen deze voor aan verschillende partijen en helpen u bij de onderhandelingen.


Wilt u meer informatie over bedrijfsfinanciering of risicokapitaal? klik hier
Oostveen Bedrijfsovernames / Soest / 035-8871711 / info@oostveenovernames.nl / Disclaimer / Privacy / Algemene voorwaarden